+48 724 003 455
pn-pt: 9:00 – 17:00
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą tj. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Często wypadki wynikają z niezapewnienia pracownikom przez pracodawcę odpowiednich warunków pracy wynikających z przepisów BHP (brak odpowiednich i wymaganych szkoleń, wadliwy sprzęt, brak prawidłowych zabezpieczeń itd.). Poszkodowani nie zdają sobie sprawy z tego, jak skutecznie dochodzić swoich spraw – jak wykazać naruszenie norm BHP przez pracodawcę, jakie dowody zgromadzić. Pracownik oprócz roszczeń z ubezpieczenia społecznego często może dochodzić również roszczeń uzupełniających od pracodawcy (lub od zakładu ubezpieczeń, jeżeli pracodawca był ubezpieczony), w tym dochodzić zadośćuczynienia jako świadczenia wyrównawczego w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Jeżeli zostałeś poszkodowany w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, zgłoś się do nas Pomożemy Ci uzyskać Twoje odszkodowanie.

Jak działamy

01
Kontakt z nami

Wybierasz dogodną dla siebie formę kontaktu: telefon, e-mail, Skype, Facebook/Messenger i przekazujesz dokumentację w sprawie, w miarę możliwości odbierzemy ją od Ciebie osobiście.

02
Analiza Twojego przypadku

Przy pomocy profesjonalistów szczegółowo badamy sprawę, w tym oceniamy ryzyko finansowe i szacujemy wysokość rekompensaty.

03
Ustalenie harmonogramu działań

W zależności od Twojej sytuacji, gromadzimy wszelkie niezbędne dokumenty, w tym kierujemy do właściwych, współpracujących z nami podmiotów w celu uzyskania najwyższej jakości usługi, bez dodatkowych kosztów po Twojej stronie.

04
Podpisanie umowy

Sporządzamy dla Ciebie umowę i ustalamy wynagrodzenie prowizyjne od pomyślnie zakończonej sprawy.

05
Prowadzimy sprawę

Wszelka obsługa prawna sprawy, zarówno w postępowaniu przed ubezpieczycielem, jak też w ewentualnym postępowaniu sądowym będzie prowadzona przez współpracujących ze spółką profesjonalnych pełnomocników: radców prawnych i adwokatów, co podkreśla tylko fachowość i rzetelność naszych usług.

06
Zakończenie współpracy

W przypadku pozytywnie zakończonej sprawy otrzymujesz odszkodowanie/zadośćuczynienie które w pełni rekompensuje Twoją szkodę/krzywdę. Wszelkie koszty prowadzenia sprawy ponosimy MY.

Skontaktuj się z nami