+48 724 003 455
pn-pt: 9:00 – 17:00
Odszkodowanie za szkodę z tytułu błędów medyczynch

Odszkodowanie za szkodę z tytułu błędów medyczynch

Błędy medyczne nazywane również błędami lekarskimi czy też błędami w sztuce medycznej zdarzają się coraz częściej. Działanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej, może powodować szkodę u pacjenta m. in. zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub nawet śmierć. Istotne jest, żeby postępowanie (działanie lub zaniechanie) osoby odpowiedzialnej było niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej, a skutkiem tego postępowania musi być szkoda u pacjenta w postaci jego śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

Ponadto musi zaistnieć związek przyczynowy pomiędzy postępowaniem osoby odpowiedzialnej, a skutkiem w postaci szkody pacjenta, a osobie odpowiedzialnej można przypisać winę umyślną lub nieumyślną (lekkomyślność, niedbalstwo). Błąd może dotyczyć wadliwego procesu diagnozy (błąd diagnostyczny w postaci niewykonania wymaganych badań lub też nieprawidłowej analizy i interpretacji wyników przeprowadzonych badań); błąd terapeutyczny z kolei może dotyczyć procedury leczenia, która w konkretnym przypadku okazała się wadliwa lub niewystarczająca. Ponadto można wyróżnić również błąd w sposobie wykonania zabiegu czy zastosowanej procedury medycznej (błąd wykonawczy) oraz błąd organizacyjny charakteryzujący się nieprawidłową organizacją procesu leczenia przez dany podmiot leczniczy. W zależności od okoliczności konkretnego przypadku i jego skutków w życiu codziennym, Twoja rekompensata będzie obejmować:

  1. odszkodowanie, które pokryje rzeczywiste straty poniesione przez Ciebie wskutek błędu medycznego – koszty zakupu leków, dojazdów do lekarzy i rehabilitacje oraz wizyt lekarskich, w tym odpłatnie wykonanych badań, koszty odpłatnej rehabilitacji, koszty przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego itd.
  2. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to świadczenie, które służy zrekompensowaniu krzywdy, cierpienia i bólu zaistniałych na skutek błędu medycznego
  3. rentę na zwiększone potrzeby – renta ta jest okresowa i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki higieniczne opatrunkowe, rehabilitację);
  4. rentę z tytułu utraty widoków na przyszłość, utraty zdolności do pracy – obejmuje straty wynikające z braku możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego itp.

Masz wątpliwości czy przysługuje Ci rekompensata? Skontaktuj się z nami

Jak działamy

01
Kontakt z nami

Wybierasz dogodną dla siebie formę kontaktu: telefon, e-mail, Skype, Facebook/Messenger i przekazujesz dokumentację w sprawie, w miarę możliwości odbierzemy ją od Ciebie osobiście.

02
Analiza Twojego przypadku

Przy pomocy profesjonalistów szczegółowo badamy sprawę, w tym oceniamy ryzyko finansowe i szacujemy wysokość rekompensaty.

03
Ustalenie harmonogramu działań

W zależności od Twojej sytuacji, gromadzimy wszelkie niezbędne dokumenty, w tym kierujemy do właściwych, współpracujących z nami podmiotów w celu uzyskania najwyższej jakości usługi, bez dodatkowych kosztów po Twojej stronie.

04
Podpisanie umowy

Sporządzamy dla Ciebie umowę i ustalamy wynagrodzenie prowizyjne od pomyślnie zakończonej sprawy.

05
Prowadzimy sprawę

Wszelka obsługa prawna sprawy, zarówno w postępowaniu przed ubezpieczycielem, jak też w ewentualnym postępowaniu sądowym będzie prowadzona przez współpracujących ze spółką profesjonalnych pełnomocników: radców prawnych i adwokatów, co podkreśla tylko fachowość i rzetelność naszych usług.

06
Zakończenie współpracy

W przypadku pozytywnie zakończonej sprawy otrzymujesz odszkodowanie/zadośćuczynienie które w pełni rekompensuje Twoją szkodę/krzywdę. Wszelkie koszty prowadzenia sprawy ponosimy MY.

Skontaktuj się z nami